Feed on
Posts
Comments

Folkpartiet

Det känns naturligt att börja min exposé genom partierna med det parti som de senaste åren har haft absolut störst inflytande över skolpolitiken. Jan Björklund med sitt mantra om ordning och reda är en kontroversiell utbildningsminister ute i våra skolor. I hans presentation på regeringens hemsida står det ”Att ställa krav i skolan är att bry sig”.

Det går väl ihop med Jan Björklunds beskrivning av hur tidigare betyg ska ge bättre resultat. Det gäller att satsa tidigt, på de små barnen så att det finns en garanterad kunskapsbas att bygga vidare på, framförallt när det gäller att räkna, skriva och läsa. För att lyckas med detta krävs prov, tester, omdömen och tidig information till föräldrarna. Dessutom vill Folkpartiet utöka lågstadiets tre år till fyra genom att göra skolan obligatorisk ett år tidigare. Efter att ha gett barnen ett extra år och testat precis vad de kan kommer lärarens möjligheter att förbättra barns och elevers kunskaper in.

Skickliga lärare med hög status och stöd från samhället samt fler speciallärare är en grundbult i Björklunds resonemang, som väger tungt eftersom skolan definitivt är ett område som står i fokus inför valet. Lärare ska ha möjlighet att göra karriär och befogenheter för att skapa ett tryggt klassrum, till exempel genom att beslagta störande föremål (mobiltelefoner…). Skolan ska till och med kunna tvinga föräldrar till stökiga barn att delta i undervisningen för att få ett lugnt klassrum. ”Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan” är en fras som åtminstone jag hör Jan Björklunds röst till. Jag som pappa kan skrämmas av hur mycket mobbning som finns i skolan idag. Frågan du och jag ska ställa oss är om Folkpartiets förslag kommer att rädda min treåring från att stöta på mobbning om ett par år när skolan börjar. Jag hoppas på en bättre skola då för att lugna mina nervösa pappanerver!

Folkpartiet trycker också på den nyckelroll skolan har när det gäller att skapa välfärd och ett konkurrenskraftigt land i en global värld. Folkpartiet vill till exempel ge elever möjlighet att läsa kinesiska istället för tyska. Även här talas det om krav och höga ambitioner när det gäller kunskap. Jag som lärare kan fundera över hur begreppet kunskap definieras här i relation till de ämnesplaner som fokuserar på förmågor. En snabb sökning på ordet ”kunskap” respektive ”förmågor” på Folkpartiets hemsida ger helt olika resultat, det är ”kunskap” som relateras till skolfrågorna. Skolverket, som har i uppdrag att stödja skolutvecklingen i Sverige, har gott om träffar på ordet ”Förmågor”. Ibland nämns ”Kunskaper och förmågor”.

Vi tar och dyker lite djupare i hur de förändringar som Björklund är stolt över ser ut, den som beskrivs som den största reformen sedan folkskolan kom till. Fokus på kunskap kan enligt Folkpartiet i Stockholm handla om omdömen redan från årskurs 1, extra resurser till  utsatta områden och möjligheter för duktiga elever att springa före genom spetsklasser. Återigen fler prov, mer omdömen och så lösningen mer skoltid till exempel på lördagar och sommarlov som ska ge eleverna möjligheten att ta till sig kunskapen de behöver. När jag söker efter mer information om vad denna kunskap egentligen innehåller återkommer jag till baskunskaperna: Läsa, skriva, räkna. Extra satsningar på matematik och läskampanjer. Förhoppningen måste vara att detta ska hjälpa till att rätta till den skolform jag arbetar i, gymnasiet, som beskrivs som ett sjunkande skepp där eleverna inte blir förberedda varken för arbetsliv eller högskola. I alla fall inte förrän Folkpartiets nya reformer får genomslag. Här fanns en rad förändringar, till exempel lärlingsutbildning och yrkesintroduktion.

För att uppnå denna ordning och reda, rättvisa betygsättningar och höja läraryrkets status och en nationell kvalitetssäkring måste skolan återgå till att bli statlig, menar Folkpartiet. Kommunaliseringen var ett misslyckande och har bidragit till att skolans kvalitet har sjunkit.

För att sammanfatta menar Folkpartiet att skolan under en längre tid blivit allt sämre. Det är Sveriges absolut viktigaste fråga eftersom kvalitén på utbildningen avgör ett lands framtid. För att lösa problemet måste kunskapskraven höjas och kunskapen testas tidigare för i sin tur ge skickliga lärare som motiveras av läraryrkets status och karriärmöjligheter en chans att hjälpa eleverna att lyckas bättre och det tidigare. Ordning och reda i klassrummet där läraren återigen är en auktoritet är vad Jan Björklund vill ha. Här sitter han själv och håller ordning på och läser för en barngrupp. Nästa vecka ska vi ta del av ett parti som inte alls håller med om Björklunds syn på hur barnen runtomkring honom ska lyckas bättre, nämligen Vänsterpartiet. Det blir ett helt nytt perspektiv på skolan.

Källa: Regeringen.se

(Visited 40 times, 1 visits today)

Leave a Reply