Feed on
Posts
Comments

Vänsterpartiet

 Då var det dags att fundera över nästa parti. Vi minns från förra bloggposten Folkpartiets slagord ordning och reda och mer kunskap. Vänsterpartiet vill så klart inte ha en kaotisk kunskap där eleverna lär sig mindre, men de har en annan syn på vad problemet är. På hemsidan framhålls att alla ska kunna lita på kvalitén i skolan, och att skolan ska ge alla samma chans. Ingen ska behöva få en sämre utbildning eftersom företaget som driver skolan hellre tar ut vinst än investerar i lärandet. De nämner också segregationen mellan olika elevgrupper och mellan kommunala skolor och friskolor. Den gör att det går sämre för alla, men särskilt för de elever som har det allra svårast.

Det kan tyckas att Folkpartiet lägger större vikt vid att eleverna ska sköta sig och Vänsterpartiet mer vikt vid att skolan ska sköta sig. Detta är inte oväntat med tanke på de ideologier och människosyner som ligger bakom partierna. Vänsterpartiet vill helt förbjuda vinstdrivande företag att driva skolor, och även begränsa möjligheterna att välja skola. Det har varit mycket debatt kring vinstintresse i skolan och här har Vänsterpartiet helt klart profilerat sig med sitt förbud. Sverige har en internationellt sett mycket ovanligt långt gången frihet att tjäna pengar i skolan, så Vänsterpartiets protester kanske inte är så radikala i ett större sammanhang. Mycket vikt läggs vid att skolan ska vara jämlik, integrera olika grupper av människor med varandra och ge eleverna det de har rätt till. Däremot är de två partierna överens om att skolan bör förstatligas för att ge alla elever en likvärdig skola.

Jonas Sjöstedt talar sig varm för skolan, och då är det framförallt ett slut på vinsterna som förstör kvalitén och att inte segregera elevgrupper från varandra som tas upp. Det hamras in både på hemsidan och i tal!

Kunskap i Vänsterpartiets definition handlar inte så mycket om att skapa en välutbildad och konkurrenskraftig arbetskraft i första hand utan om att ge eleverna den kunskap de har rätt till för att kunna ta den makt de har rätt till. Här har vi alltså en ny definition på vad kunskap kan innebära! Istället för att införa fler tester och betyg vill Vänsterpartiet avskaffa betygsättning till förmån för en tydlig kommunikation där elev, förälder och lärare lägger upp en plan för just den individen. Problemet med intagningen till högre utbildning då? Precis som när någon söker ett arbete kan intervjuer, arbetsprover eller andra metoder användas.

Det här med att avskaffa betyg kan jag som lärare sympatisera med. Jag vet att så fort du gett en elev en bokstav så är det fruktansvärt svårt att få dem att läsa och sätta sig in i kommentarer, eller att ens diskutera dem muntligt. Dessutom vet jag att elever lär sig allra bäst när de blir formativt bedömda, det vill säga när fokus ligger på lärandet som är igång och inte vad de lärt sig innan. Men… det är ett långt steg till att avskaffa betyg. Frågan är om det går? Det är en sak att verkligen fundera över innan du bestämmer dig för vad du tycker om Vänsterpartiets skolpolitik!

Förskolan ses inte bara som en rättighet för alla barn att få ta del av utan också som en del av den feministiska kampen, vilket Vänsterpartiet i Jämtland utvecklar här. Kvinnor behöver i större utsträckning än män tillgång till en bra förskola, även på kvällar och nätter, eftersom de i större utsträckning är ensamstående föräldrar med ansvar för barnen. Här handlar det alltså inte ”bara” om skolan i sig utan om hur den hänger ihop med andra delar av samhället. Demokratiska rättigheter, jämlikhet mellan skolor och integration av olika grupper i skolorna, och nu även jämställdhet. Skolans roll som samhällsbyggare är viktig för Vänsterpartiet!

Just ordet ”rättigheter” kan nog sammanfatta mycket av vad Vänsterpartiet står för när det gäller skolfrågorna. En klassisk vänsterpolitik där staten ska vara ansvarig för en tjänst som medborgarna har rätt till, samtidigt som tjänsten ska vara likvärdig (likadan?) för alla och ingen annan än staten ska få utföra den eftersom vinstintresset drar ner kvalitén.

Nästa vecka går vi över till ett parti som har en annan värdegrund, men lika tydlig som Vänsterpartiet. Vad kan Kristdemokraterna ha att säga om skolpolitiken?

(Visited 61 times, 1 visits today)

Leave a Reply