Feed on
Posts
Comments

Socialdemokraterna

Förra veckan diskuterades värderingar och skolans roll i att lära ut dem. Den här veckan fokuserar vi mer på skolans roll i framtidens arbetsmarknad, vilket är en av Socialdemokraternas absolut högst profilerade frågor. Det passar bra att skriva om dem idag, första maj! När du kommer in på deras hemsida proklameras stort och tydligt det klassiska socialdemokratiska budskapet ”Jobb, skola och välfärd – eller fler skattesänkningar?”

Detta sätter tonen för Socialdemokraternas skolpolitik. De vill inte gå lika långt som Vänsterpartiet och förbjuda vinster i skolan utan nöjer sig med regler som ska göra kvalitén likvärdig. Däremot har de en mycket tydlig linje i att skolan inte fungerar så som det ser ut nu. Socialdemokraterna anser att det beror på en politik där skattesänkningar går före kvalitén i skolan och där friheten för friskolorna varit för stor. ”Sverige och Chile har nu de enda skolsystemen i världen med oreglerade vinster” skriver Stefan Löfvén och Ibrahim Baylan i en debattartikel i DN. Debattartikelns titel säger mycket ”Så ska vi vända regeringens djupa misslyckande i skolan”. Polariseringen mot regeringen är viktig och Socialdemokraterna vill visa de avgrundsdjupa skillnaderna dem emellan i skolpolitiken. För att ytterligare understryka hur mycket regeringen har misslyckats repeteras de fallande resultaten i olika undersökningar. Som lärare tänker jag i mitt stilla sinne att förändringar i skolan ofta tar lång tid för att få genomslag, men det är klart att det känns bättre att sitta i opposition när resultaten ser ut som de gör.

Socialdemokraterna sa redan förra året att skolan är en av de absolut största frågorna i valet. Då är det inte underligt att du skjutsas direkt in i skolfrågorna på deras nationella hemsida. Under rubriken ”Vår politik” frontas deras stora paroll ”Mindre klasser – mer kunskap”. De använder sig mycket av siffror för att bevisa att de satsar mest på skolan. Två miljarder ska satsas på skolan, 1000 nya speciallärare och specialpedagoger ska anställas och det ska bli fem barn färre i varje klass. Allt det här ska grundas på forskning för att byggas upp med kvalitet. Till exempel hänvisas det till rapporten bakom ”Mindre klasser – mer kunskap” där forskningsresultat ska ge politiken trovärdighet.

Mindre klasser ger mer kunskap eftersom varje barn får mer tid med läraren och det blir mer ordning och reda. Ordning och reda och lärarens nyckelroll med löften om systematisk kompetensutveckling (vilket jag uppskattar) och karriärmöjligheter känns inte så unikt. Socialdemokraterna vill ge eleverna så mycket tid att det räcker till sommarskola för dem som behöver det och dessutom göra gymnasieskolan obligatorisk för att öka tiden eleverna måste gå i skolan. Det sticker ut lite mer!

Sedan kommer vi till Socialdemokraternas absolut viktigaste fråga när det gäller skolan och kanske i deras politik överhuvudtaget. Mindre klasser ska inte bara ge bättre resultat utan också högre lön menar Socialdemokraterna och hänvisar till en undersökning. Därigenom närmar vi oss knäckfrågan: Skolans roll i (ungdoms-) arbetslösheten. Jobben först, säger Stefan Löfvén. Hans fokus på skolfrågorna på pressträff i Almedalen förra året handlar om precis det – att visa att deras skola kommer att sätta jobben först. Exempelvis genom att ickefungerande lärlingsprogram byts ut mot fungerande yrkescollege.

Fler ungdomar ska kunna slutföra den gymnasieutbildning som krävs för framtiden, till exempel genom individuella utbildningskontrakt när det inte går på de tre år som ursprungstanken är. Sverige ska utbilda för rätt kompetens så att vi slipper den berömda missmatchningen. Vi kommer få höra mycket om ungdomsarbetslöshet och om hur Socialdemokraternas skolpolitik ska lösa den innan valet är över. Genom att arbeta aktivt mot bristyrken och skapa efterfrågan på arbetskraft med hjälp av utbildningen ska Sverige år 2020 ha Europas lägsta arbetslöshet.  Då ska också andelen grundskoleelever som inte blivit behöriga till gymnasiet ha halverats. Det ska bland annat ske genom en stor satsning på läsning som tagits fram tillsammans med Miljöpartiet.

Det är stora ord och löften från Socialdemokraterna som vill framhäva hur ett maktskifte skulle leda till stora förändringar. Framförallt fokuseras skolfrågan på jobben med konkreta siffror och rapporter som ska visa på trovärdigheten. Frågan är om Socialdemokraternas reformer kommer att vända trenden i PISA eller inte.

Nästa vecka ett parti som också fokuserar på jobb, men med mer fokus på företagande – Centerpartiet.

 

(Visited 84 times, 1 visits today)

Leave a Reply