Feed on
Posts
Comments

Centerpartiet

Förra veckan skrev jag om ett parti som ser skolfrågan som en av de absolut största i valet, Socialdemokraterna. Idag handlar det om ett parti som inte alls har samma fokus på skolfrågorna. Det kan handla om att Centerpartiet låter Folkpartiet profilera sig i skolfrågor medan de själva visar upp mer politik kring miljö, landsbygd och småföretagande. Om du söker på Ung Företagsamhet finns det logiskt nog många poster från Centerpartister och uppladdade bilder på Facebook från Annie Lööf själv. Centerpartiet vill också att Ung Företagsamhet ska erbjudas på alla skolor.

Däremot tar det något klick för att ta sig in och läsa mer om skolpolitiken på hemsidan. Mantrat om lärarens nyckelroll i skolan känns välbekant, även om det alltid är trevligt att höra att politikerna förstått hur viktig min yrkesvardag är för framtiden. Att låta lärarna undervisa istället för att hålla på med administration tycker jag hursomhelst låter som ett fantastiskt bra förslag! Elevernas och föräldrarnas möjligheter till fria val med en skola för alla, oavsett om du behöver mer stöd eller fler utmaningar, är inte heller något unikt. Centerpartiets mycket positiva inställning till friskolor är tydlig även om de vill ge Skolinspektionen mer makt så att alla skolor får samma förutsättningar.

Ett stort fokus ligger på baskunskaperna som att läsa, skriva och räkna. Det är viktigt att varje elev möts av en undervisning som passar just den individen och att individen blir mött där den befinner sig. Jag som är lärare vet att det är lättare sagt än gjort. Ibland är det en stor press att vara den där skickliga läraren de pratar om – en lärare som individualiserar undervisningen för 25 elever samtidigt.

För att säkerställa att eleverna ska hinna lära sig det de behöver ska grundskolan bli tioårig. Ännu mer nydanande är Centerpartiets krav på att fjärrundervisning ska finnas i alla ämnen! När jag läser vidare handlar det om en landsbygdsfråga vilket är något som Centerpartiet brinner för. Vid fjärrundervisning ska eleven fortfarande sitta i skolan och med hjälp av tekniken få tillgång till en kompetent lärare över internet. Det innebär att skolor som ligger avsides och inte har behöriga lärare skulle kunna erbjuda sina elever bättre studiemöjligheter.

Det känns som ett modernt förslag även om det skulle kännas ovant att inte kunna träffa sina elever ansikte mot ansikte. Kanske även lite svårt att få igenom denna ordning och reda som behövs i svensk skola? Men Centerpartiet framhåller intressanta synpunkter om att vi borde utnyttja de IT-resurser som finns idag. Enligt partiet kan det också hjälpa barn att utnyttja sin skaparkraft. I anslutning till landsbygdsfrågorna kan nämnas att Centerpartiet visar sitt miljöengagemang och sin önskan om mer närproducerat bland annat genom Annie Lööfs inspel på Skolmatens Vänner.

Precis som Socialdemokraterna diskuterar Centerpartiet vikten av att utbilda där arbetena finns. Det ska vara lika fint att gå ett yrkesprogram som att gå ett högskoleförberedande program. Här kommer också Centerpartiets företagsfokus in. De vill att de framtida arbetsgivarna, företagarna, ska få ge mer input över den utbildning deras framtida arbetstagare får.

Centerpartiet ger också en liten vink mot värderingsfrågorna som Kristdemokraterna pratat sig varma om genom att vilja lägga ett större ansvar på skolpersonal för att motverka mobbning.

Sammantaget är Centerpartiets hjärtefrågor om landsbygd, miljö och företagande mycket tydliga i partiets skolpolitik, och det är där de tillför något i Alliansens skolpolitik. Ung Företagsamhet, närproducerad skolmat, fjärrundervisning för landsbygdsbarn och ökat inflytande från företagare i undervisningen är samtliga exempel på detta.

Nästa vecka går vi vidare till ett parti som inte tycker att Centerpartiet har en tillräckligt bra miljöpolitik… Miljöpartiet!

(Visited 103 times, 1 visits today)

Leave a Reply