Feed on
Posts
Comments

Miljöpartiet

”Vi prioriterar klimat och skola” är titeln på en debattartikel där Miljöpartiets språkrör och deras ekonomiskpolitisk talesperson står bakom. Sedan partiets inträde i riksdagen tar de naturligtvis ett stort utrymme när det gäller att kämpa för klimatet. På senare tid talas också mycket etik när det gäller integration, arbetskraftsinvandring och näthets. Skolan är precis som för andra partier en mycket viktig fråga för Miljöpartiet idag. Partiet påpekar att det är för väljarna den tredje viktigaste frågan. Gustav Fridolin, ett av språkrören, är själv folkhögskolelärare och har många gånger uttalat sig om skolan. Det känns skönt för mig som lärare att någon som själv undervisat deltar i den politiska debatten. De som grundar sitt ställningstagande på hur det en gång var för dem själva i skolan är inte trovärdiga i mina ögon.

Precis som Socialdemokraterna använder Miljöpartiet PISA-resultat som ett slagträ för att visa på Alliansens misslyckade skolpolitik. Fridolins och Miljöpartiets ställning är att vi behöver en ny skolpolitik. Förslag som att plocka bort administrativa hinder, ge barnen mer tid med läraren, stötta de som kommer efter och ge läraryrket mer status (som är ett av Sveriges viktigaste yrken) är dock något som kommer från flertalet av partierna. Något vi har sett i vår resa genom partipolitiken. Miljöpartiet vill också ge lärare högre lön och ordinationsrätt vilket innebär att läraren själv kan ta beslut om vilka åtgärder som bör sättas in för en elev som behöver extra stöd. De lägger vikt vid att läraren ska få arbeta självständigt eftersom det visar att lärarna har ett förtroende vilket i sin tur ger yrket högre status. Det är trevligt att få lite förtroende även om jag så klart gärna vill ha kompetensutveckling också (vilket även Mp vill ge mig). De uttrycker rakt på sak att pedagogiken ska väljas av läraren, inte politikerna, och att ordning och reda i klassrummet inte kommer från mer regler och tuffare disciplin när det gäller exempelvis kepsar.

På sin förstasida uppmuntrar Miljöpartiet till att prata politik med dem. De vill visa på sitt gräsrotsengagemang genom att interagera med väljarna. Till exempel skriver Fridolin om sitt arbete tillsammans med #föräldramöte. Där framhålls att skolan måste rustas upp, både gällande bredden av personalstyrkan och rent fysiskt för att skapa moderna lärmiljöer. Även det andra språkröret, Åsa Romson, pratar om att skolan ”ska vara det första vi satsar på” i en intervju på Lärarkanalen.

För att kunna göra detta ingår ett stort material om skolan i Miljöpartiets satsning på att hinna genomföra 250 000 samtal med väljarna innan valet. I det materialet framgår att Miljöpartiet ställer sig emot det förstatligande av skolan som önskas från Vänsterpartiets och Folkpartiets sida. Skolan fungerar bäst när den är lokalt anknuten. De vill inte ha vinster i skolan, men framhåller inte heller ett direkt förbud som en tänkbar lösning.

Vad innebär då den satsningen? Ett citat från Fridolin på partiets hemsida framhåller skillnaden mellan vad de menar är detaljstyrning från Alliansen och deras egen politik där ”lärare får vara lärare”. Självklart framgår det i texten för trovärdighetens skull att han är folkhögskolelärare. Vidare vill Miljöpartiet satsa på att alla ska lära sig läsa, skriva och räkna och att varje elev ska bli sedd av läraren. Det är också vid det här laget välkända slagord för skolan.

Partiet tar en stark ställning för de estetiska ämnenas återtåg. De underlättar inte bara inlärningen utan ger också en god förberedelse inför att arbeta. Därför ska ämnena inte bara vara en del av skolvardagen utan de elever som vill ska också erbjudas kulturskola på fritiden.

Nästa vecka avslutar vi den skolpolitiska resan med det parti som haft störst inflytande i Sverige de senaste åren – Moderaterna.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Leave a Reply