Feed on
Posts
Comments

Moderaterna

Moderaterna, vårt slutmål på denna skolpolitiska resa, är det parti som haft mest inflytande i Sverige de senaste åren. Har de överlämnat skolpolitiken till sina alliansvänner Folkpartiet eller har de ett eget program?

Det är inte många gånger jag kan minnas att Fredrik Reinfeldt pratat om skolan. Det finns inte heller mycket artiklar om hans uttalanden vid en snabb sökning. Han håller inte med om att segregationen som Vänsterpartiet tar upp är problemet. Däremot håller han med Folkpartiet om att det måste bli bättre struktur, ordning och reda i skolan. Nu är ju Reinfeldt statsminister och bör låta utbildningsministern dra det främsta lasset kring att diskutera skolan. Hemsidan är kortare och koncisare än de partier som satsar mer på skolfrågorna.  Det är även färre länkar till rapporter, men det finns gott om länkar till nyheter på ämnet.

Om vi då gräver oss förbi den stora frågan för Moderaterna, som är jobben, vad säger de om skolan? Sammanfattningen innehåller det vi efter vår resa tänker på som ”klassiker”: Högre kunskapsnivåer med hjälp av högre krav och bättre kunskapskontroller ska leda till att elever och föräldrar ska känna sig trygga med att alla når sin fulla potential i en skola av hög kvalité. De är överens med Miljöpartiet om att lärare måste få vara lärare och med Socialdemokraterna om att skolan ska knytas samman tydligare med arbetsmarknaden och om att sommarskola ska införas. Därtill är de överens med Kristdemokraterna om att skolan måste garantera elevernas välmående och trygghetskänsla och med Centern om att skolan måste vara en modern arbetsplats. I ovanstående punkter är det naturligtvis fler än de namngivna partierna som håller med. Den fråga alla partier, och så även Moderaterna, slår på stora trumman för är dock så klart läraryrkets status. Återigen är jag nyckelpersonen! En fråga som alla inte är överens om är friskolorna. Där står Moderaterna helt klart på ja-sidan så länge det ställs (lika) höga krav på dem.

Det är också viktigt för Moderaterna att försvara sig mot vänsterns anklagelser om att montera ner skolan. De påpekar att Sverige satsar mer pengar på skolan än ett genomsnittligt OECD-land och dessutom satsar hela 2.6 miljarder kronor för att öka matematikkunskaperna mellan 2012-2015. Tänk här på att detta inte är ett vallöfte utan att satsningarna påbörjades redan 2012.

Tobias Tobé

De vill också påpeka att de klassiker jag skrivit om ovan är gemensamma och att Socialdemokraterna hycklar när de vill visa på stora skillnader. Precis som oppositionen vill visa att de har mycket nytt och kan göra stora positiva förändringar vill så klart det största regeringspartiet visa på att oppositionen inte har det. Moderaterna vill genom detta påpeka att de själva redan satsar på de bästa lösningarna och även de lösningar som Socialdemokraterna står för när det gäller att koppla samman skola och arbetsliv. Uttalandena kommer från partiets talesperson i utbildningsfrågor, Tomas Tobé.

Själv utnämner Tobé stöd i rätt tid och mer tillgång till skickliga lärare som det viktigaste. Det känns igen, så visst har han rätt i att det finns mycket gemensamt. Moderaterna talar om att inte utbilda för arbetslöshet utan utbilda rätt kompetens. Det är tongångar som känns väl igen från Socialdemokraterna. Samtidigt tror jag inte att du ska luras till att tro att det inte finns några skillnader alls. Som lärare ser jag skillnad på synen på kunskap och på elever mellan vänstern och högern. Du får själv avgöra hur stora du tycker de är! Du får också gräva djupare i vem som sa vad först – den frågan är alltid het i den politiska debatten.

Sammanfattningsvis är Moderaterna långt ifrån unika utan har snarare kommit på eller inkorporerat många av de idéer som finns hos andra partier. Den mobbning som idag tyvärr förekommer är helt oacceptabel. Jag är glad varje gång detta nämns eftersom det oroar mig som pappa. Jag är också glad för att Moderaterna vill låta Skolinspektionen framhålla goda exempel istället för som idag endast arbeta med att peka ut fel. Med de små glädjeskutten avslutar vi vår skolpolitiska resa. Dags att fundera över vilket parti du tycker hade den bästa politiken och hur viktig du tycker frågan är inför valet. Jag tror jag har bestämt mig i båda frågorna. För min sons bästa.

Bild från Skånemoderaterna, skapad av MUF.

(Visited 174 times, 1 visits today)

Leave a Reply