Feed on
Posts
Comments

Utbildningar inom bank och finans i Sverige

Handelshögskolan i Stockholm

Vid svenska universitet finns det flera utbildningar som är inriktade mot bank- och finansbranschen. I Sverige finns några av världens bästa universitet vad gäller dessa utbildningar. Ett som i synnerhet brukar vara högt rankat på världslistan är Stockholms Universitet, som med sin handelhögskola förmedlar kunskap som förbereder studenter inför ett yrkesliv inom bank och finans. Vid Handelshögskolan i Stockholm erbjuds en rad olika utbildningar med detta syfte – i form av både kandidat- och masterprogram. Kandidatprogrammen av två olika delområden inom det vida området ekonomi, som alla är relevanta för bank- och finansbranschen. Dessa två program utgörs av ’Business and Economics’ och ’Retail Management’, vars respektive innehåll är anpassat för internationell tillämplighet i arbetslivet. Ett kandidatprogram löper tre år, men många studenter väljer vid examen att fortsätta fördjupa och förbättra sina kunskaper inom särskilda inriktningar under ett tvåårigt masterprogram. Masterprogrammen som tillhandahålls består av fem olika orienteringar; ’International Business’, ’Business and Management’, ’Finance’, ’Economics’ och ’Accounting and Financial management’. Handelshögskolan i Stockholm är ansedd att vara den främsta i Sverige och, som sagt, bland de främsta i världen. Programmen som erbjuds på skolan ställer höga intagningskrav på aspirerande studenter. Institutionen själv har artikulerat några huvudsakliga kvaliteter som utmärker den på sin hemsida – till exempel: dess höga ranking av tidsskriften Financial Times, dess nära samarbete med företag (studenter har kontinuerliga möjligheter att bilda relationer med företag under utbildningen) och den statistik som visar att cirka 90 procent av dess masterexaminerade studenter (2013) blev anställda inom tre månader efter examen. Tack vare skolans internationella erkännande har studenterna även goda möjligheter att jobba i andra länder och likaså inom många områden inom bank och finans. Förutom de kandidat- och masterprogram som har nämnts utbildas doktorander i olika fördjupningar vid denna skola. Doktorander kan utbilda sig vidare i de högt ansedda programmen ’Finance’, ’Economics’ och ’Business Administration’. Sist men inte minst erbjuder Handelshögskolan i Stockholm ett flertal så kallade exekutivprogram, som åsyftar att vidareutbilda höga befattningshavare inom näringslivet. Programmen kan utformas med specifik hänsyn till företags och organisationers önskemål som att såväl tillgodose individuella sådana

Lunds och Uppsala och Umeå Universitet

Utöver Handelshögskolan vid Stockholms Universitet finns det ett tjugotal andra ekonomiutbildningar med ett högt och gott anseende i Sverige. Dessa återfinns bland annat vid Lunds, Uppsalas och Umeås Universitet. Vid det förstnämnda återfinns Lunds ekonomihögskola där två utbildningsprogram som avser att förmedla grundläggande kunskap om ekonomi erbjuds (Ekonomie kandidatprogrammet och Systemvetenskapliga programmet) Dessa innefattar ett urval av över olika 500 kurser, som har utformats för att anpassa individuella intressen och preferenser. Som student kan du även läsa ett program som inkluderar både statsvetenskap och nationalekonomi (Politicies kandidatprogrammet) I programmen ingår dessutom ett utbyte med ett partneruniversitet i ett annat land, vilket förser studenter med ytterligare perspektiv som skall syfta till att öka deras förståelse för den globala ekonomin och dess system och samband. Förutom dessa program kan du som student utforma din egen studieinriktning, tack vare det stora utbud av kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå. Lunds Universitet och dess Ekonomihögskola finns även tillgänglig för de som önskar att läsa en eller flera masterprogram. Masterprogrammen lärs ut på engelska och är tillgängliga för både svenska och internationella studenter, vilket skapar en multikulturell miljö som tillåter dig som student att samarbeta och bilda relationer med människor från hela världen. Som en del av undervisningen utgörs dess innehåll av föreläsningar av världsledande forskare och företagare från ett flertal olika organisationer, världen över.

högskola

Uppsala Universitet erbjuder och ett stort utbud av program inom ekonomi – på kandidat- och masternivå. Där kan du läsa ett ekonomie kandidatprogram eller något mer specialiserade kandidatprogram i exempelvis i företagsekonomi eller kulturentreprenörskap. Sedan finns det möjligheter att
än mer fördjupade masterprogram i, till exempel, entreprenörskap eller management, kommunikation och IT.

3246052-uppsala-university-one-of-the-oldest-in-europe

Umeå Universitet är ett annat populärt val bland studenter nar det kommer till att läsa ekonomi. Handelshögskolan vi Umeå Universitet tillhandahåller åtskilliga program inom ekonomi, varav ett flertal utgörs av skolans civilekonomprogram som lärs ut med olika inriktningar. Studenter kan välja bland att orientera sina studier mot handel och logistik, ’Service management’ eller en rent av en generellt internationell inriktning. Även i Umeå kan du studera finansiering, nationalekonomi, management, redovisning och marknadsföring på masternivå – i en mångkulturell miljö, där möjligheter att ingå i utbyte med utländska universitet också förses.

Att konstatera är att de ovan nämnda utbildningarna uppfyller syftemålet att förbereda studenter inför vad avser olika yrkesliv inom bank och finans. De uppmärksammade universiteten erbjuder utbildningar av god kvalitet, som har högt anseende även internationellt. De svenska universiteten förmår att mäta sig med utländska universitet, vars ekonomiutbildningar motsvarar de svenska i innehåll och kvalitet. Några exempel på institutioner med likartade program i utlandet är King’s College i London, Copenhagen Business School (CBS) och HEC i Paris. Svenska och de internationella studenter som vill skapa en framtid inom bank- och finansbranschen för sig själva är i goda händer vid svenska universitet – i synnerhet tack vare att kunskapen förmedlas ur breda perspektiv.

(Visited 449 times, 1 visits today)

Leave a Reply