Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for december, 2015

Lärare behövs alltid. Tyvärr har det väldigt viktiga yrket en relativt låg status i dagens Sverige – lönerna är alldeles för låga gentemot det ansvar för samhället som våra lärare har. Arbetsdagarna är för många lärare långa och slitsamma. Pappersarbetet och rättningar tar upp stora delar av deras dagar. Studier visar att ca 4000 lärare […]

Read Full Post »