Feed on
Posts
Comments

Läraryrkets lön och status

Lärare behövs alltid. Tyvärr har det väldigt viktiga yrket en relativt låg status i dagens Sverige – lönerna är alldeles för låga gentemot det ansvar för samhället som våra lärare har. Arbetsdagarna är för många lärare långa och slitsamma. Pappersarbetet och rättningar tar upp stora delar av deras dagar. Studier visar att ca 4000 lärare varje år byter sitt yrke till ett annat. Samtidigt behöver vi fler lärare. Hur ska vi locka fler till läraryrket när nuvarande lärares berättelser om det vittnar på en slitsam vardag och låga löner?

Enligt en prognos från Skolverket behövs ca 84 000 lärare examineras fram till år 2019 för att rekryteringsbehovet ska täckas. Trots att intresset för läraryrket bland sökande till högskolor och universitet har ökat i år krävs det betydligt många fler som söker in till programmen för att detta ska realiseras. Visst låter det svårt? Näst intill omöjligt till och med… Vi måste börja satsa mer på behöriga lärare i dagsläget som har valt att lämna sitt yrke för chefspositioner och/eller kommunala arbeten – det tillsammans med en ökning sökande till lärarprogram är vårt ändå hopp.

Så hur ska vi göra? Lön och arbetsvillkor är A och O för läraryrkets framtid. Vill vi ha behöriga, glada och nöjda lärare behöver vi höja lönen för samtliga lärare (från förskola och upp till gymnasium) samt råda bot på den arbetsbelastning som många av dem tampas med idag.

 

Lärare i klassrum

(Visited 156 times, 1 visits today)

Leave a Reply