Feed on
Posts
Comments

Friskolor hjälper eleverna utvecklas

Friskolor är bra för många elever

Att låta sin barn gå i friskolor istället för kommunala skolor är något som varit väldigt omdiskuterat sedan den möjligheten började dyka upp här i Sverige. Går man efter nationella prov på gymnasiet, kan man se att många friskolor har fungerat bättre än kommunala skolor. Går man efter de undersökningar som gjorts på Sveriges skolor har det visat sig att friskolan både får elever som presterar bättre än kommunala skolor och att eleverna utvecklas mera som självständiga personer, då undervisningen ofta är upplagd på ett självfrämjade sätt.

Det finns dock fortfarande frågor som är viktiga att diskutera kring friskolorna, det gäller bland annat den eventuella vinst som skolorna gör. Om den omsätts direkt i undervisningen är det bara positivt men om det är kontroversiellt om skolpengen istället går till stora vinster för friskolans styrelse. En majoritet av friskolorna har under åren visat sig fungera väldigt bra och ger effektiv undervisning för de eleverna som går där, men det finns också exempel på dåligt fungerande friskolor.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Leave a Reply