Feed on
Posts
Comments

Ministrar vill få fler lärare i Sverige

Lärare i Sverige

Det råder brist på lärare i Sverige och de sjunkande resultaten i skolan har fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Den politiska viljan att få bukt med problemet saknas inte, men det råder delade meningar om hur det ska lösas. Läraryrkets relativt låga status anses vara en starkt bidragande orsak till att så få vill bli lärare i Sverige. Lönerna anses för låga och den administrativa bördan för hög. Lärare får allt mindre tid för att just lära ut. Men Ministrarna vill styra om skolan för att få fler lärare i Sverige. Ett exempel är regeringens satsning på högre löner i Lärarlönelyftet. Detta innebär att tre miljarder kronor årligen satsas för att höja lärarnas löner, och därmed yrkets attraktionskraft. Man anser även att det behövs fler platser på lärarutbildningarna och planen är i dagsläget att utöka med 2 300 platser! Det finns även planer på att underlätta för människor med annan akademisk examen eller utländsk lärarexamen att ta steget in i den svenska skolan. Man vill även öka personaltätheten i skolan och det finns förslag på att anställa lärarassistenter för att minska lärarnas administrativa börda.

(Visited 60 times, 1 visits today)

Leave a Reply