Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for december, 2016

Är förskolebarn mottagliga för utbildning? Förskolan har de senaste åren genomgått stora förändringar. Tidigare var förskolan mer en social och omsorgsinriktad verksamhet men har nu utvecklats till att bli en del av utbildningssystemet. Utbildningsvetenskap för förskolan tar avstamp i den frågan och lägger fram många intressanta tankar. Hur påverkas barn och pedagoger av att förskolan […]

Read Full Post »