Feed on
Posts
Comments

Utbildningsvetenskap för förskolan

Är förskolebarn mottagliga för utbildning? Förskolan har de senaste åren genomgått stora förändringar. Tidigare var förskolan mer en social och omsorgsinriktad verksamhet men har nu utvecklats till att bli en del av utbildningssystemet. Utbildningsvetenskap för förskolan tar avstamp i den frågan och lägger fram många intressanta tankar. Hur påverkas barn och pedagoger av att förskolan nu fått en läroplan? Hur kan utbildningsvetenskap för förskolan och dess tankar stödja pedagogers arbete, och i förlängningen barns lärande i förskolan? Med ny läroplan blir det viktigare med väl utbildade förskolepedagoger. Utöver en högskoleutbildning som förskollärare kan man utbilda sig vidare till montessoriförskollärare, och utbildade montessoriförskollärare kan jobba över hela världen. I skrivande stund finns det att antal kurser som motsvarar ett års heltidsstudier. Det finns även utbildningsföretag som erbjuder montessorilärarutbildning för dig med krav på en mer gedigen utbildning. Med en sådan utbildning öppnas många fler dörrar på arbetsmarknaden, utöver behörighet att jobba utomlands. Barnen är det viktigaste vi har och en välfungerande förskola med välutbildad personal är en väldigt viktig del av det svenska samhället. Man kan se att den svenska förskolan har tagit stora kliv från sin sociala verksamhet till att helt revidera sin läroplan och satsa stort på nya högskoleutbildningar och vidareutbildningar. Detta kommer ha en stor effekt på våra barns uppväxt och uppfostran.

Utbildningsvetenskap för förskolan

(Visited 55 times, 1 visits today)

Leave a Reply