Feed on
Posts
Comments

Säkerheten i framtidens skola

Många elever och lärare vittnar om att de upplever osäkerhet i skolan. På senare tid har det också förekommit händelser som ytterligare spätt på denna osäkerhet. I Lextorp uppstod till exempel en situation där fyrverkerier sköts i skolans gymnastiksal, men även våld och mobbning förekommer. Naturligtvis skiljer problemen sig mellan olika skolor. Det verkar som att det generellt är tryggare att gå i skolan i mindre samhällen eller i rikare områden, medan problem ofta uppstår där resurser saknas. För att göra framtidens skola säker är det därför viktigt att jobba med att stärka de problemområden som finns. Ofta beror otrygghet på att samhället inte fungerar som det borde, det kan till exempel vara att klasserna blir för stora eller att de elever som skulle behöva extra resurser och hjälp inte får det. I framtidens skola borde alla få rätt till den hjälp de behöver och klasserna borde minskas så att alla elever har en chans att bli sedda. I vissa områden behövs dessutom fler förebyggande åtgärder såsom extra samtal och stöd för både skolpersonal och elever.Framtidens skola behöver bli tryggare

(Visited 94 times, 1 visits today)

Leave a Reply