Feed on
Posts
Comments

Förhindra fusk på nationella proven

Ett tomt klassrum i väntan på elever

Vid ett inbrott i en skola stals det nationella provet i svenska, vilket också läckte ut på olika sociala medier innan provdagen. Det var dock först en timme innan provets början som Skolverket insåg vidden av spridningen, och rekommenderade skolorna att använda det ersättningsprov som alltid finns tillgängligt.

Trots att de nationella proven ska hållas inlåsta i väntan på provdagen, förekommer det med jämna mellanrum läckor och fusk till följd av detta. Hur ska detta undvikas? Borde rättningen istället skötas externt, så att facit inte behöver skickas ut?

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply